Usnadněte si
podnikání a život

Komplexní mzdové služby

Plnohodnotné měsíční zpracování mezd, Roční závěrky, Plnění právních závazků zaměstnavatele, Registrační, ohlašovací a statistické povinnosti, Tvorba či revize mzdové a personální dokumentace (smlouvy apod.), Zastupování klienta, Mzdová a daňová optimalizace.

Výplata ve správné výši včas doručená na účet výrazně ovlivňuje spokojenost Vašich zaměstnanců. Vaši zkušení a spolehliví zaměstnanci jsou základem pro úspěch ve Vašem podnikání.

Mějte s námi své mzdové povinnosti v pořádku pro svoji i jejich spokojenost.

Nejčastější mzdové služby:

Mzdové služby

Komplexní mzdové služby

 

Komplexní vedení celkové mzdové agendy včetně administrativy s tím spojené - nejedná se jen o standardní výpočet mezd, ale i o poradenství týkající se např.  způsobu evidence pracovní doby, schvalování a evidence dovolených atd.

Spolupráce nad mzdovou dokumentací

 

Návrh mzdových dokumentů - spolupracujeme na tvorbě či revizi různých mzdových dokumentů typu pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či pracovní činnosti, pracovní náplně, mzdové výměry, bonusová schémata apod.

Nástup a výstup zaměstnance

 

Zajišťujeme splnění zákonných povinností zaměstnavatele při nástupu (přihlášení) a výstupu (odhlášení) zaměstnance a zaměstnavatele na příslušných úřadech (přihlášky, odhlášky, oznámení atd.). Veškerá tato oznámení předkládáme v písemné a elektronické podobě.

 

Důchodové a daňové povinnosti

 

Zpracujeme veškeré důchodové povinnosti zaměstnavatele (např. Evidenční listy důchodového zabezpečení) a daňové povinnosti související s mzdovou problematikou (např. provedení ročního zúčtování daně, příprava vyúčtování zálohové a srážkové daně).

 

Platební příkazy pro mzdy a zaúčtování

 

Připravíme platební příkazy na bankovní úhradu všech mzdových závazků (zaměstnanci, daně, pojištění atd.) v písemné i elektronické podobě (pdf/xml/ABO). Zaúčtujeme mzdy do informačního systému na měsíční bázi (účetní deník, závazkový modul).

Mzdové sestavy a reporty

 

V rámci standardních služeb zasíláme měsíčně mzdové sestavy a reporty skládající se ze sestav vyúčtování mezd - měsíčně, vyúčtování mezd - ročně, výplatní pásky po jednotlivých zaměstnancích, přehledy čistých a průměrných mezd apod.

Zastupování na úřadech

 

Poskytujeme služby zastupování klienta na jednáních na příslušných úřadech jako jsou Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Úřad práce, Finanční úřad apod., je-li toto zastoupení vyžadováno. O výsledcích jednání je klient písemně informován.

Problematika cestovních náhrad

 

Poskytujeme služby spočívající v kalkulaci cestovních náhrad u tuzemských i zahraničních pracovních cest, disponujeme důmyslných chytrým formulářem pro vyúčtování cestovních náhrad. Poskytujeme i komplexní poradenství v oblasti problematiky cestovních náhrad.

Tvorba bonusových scénářů

 

Spolupracujeme na tvorbě individuálních firemních bonusových scénářů (odměn) včetně průběžného výpočtu budoucích odměn (např. kvartální či roční bonusy) v závislosti na plnění jednotlivých parametrů. Účtujeme o rezervách či dohadných položkách na mzdy.

Spolupráce s HR oddělením

 

Intenzivně spolupracujeme s HR oddělením na optimalizaci mzdové problematiky od otázek kvality mzdových dokumentů přes systémy odměňování až po výpočet mezd a tvorby specifických HR či mzdových reportů.