Usnadněte si
podnikání a život

VÍTE, JAK SPRÁVNĚ ZDAŇOVAT PŘÍJMY Z PRONÁJMU BYTU?

Pronájem bytů a domů jiným osobám se stal běžnou součástí našeho života ve velkých i menších městech či na vesnicích. Přestože ve většině případů se nejedná o hlavní příjem pronajímatele, lidé často zapomínají na své daňové povinnosti týkající se těchto příjmů z pronájmu.

VÍTE, JAK SPRÁVNĚ ZDAŇOVAT PŘÍJMY Z PRONÁJMU BYTU?

Mít příjmy z pronájmu jsou běžnou součástí našeho života, ale často se zapomíná na to, že i takové příjmy jsou předmětem daně z příjmů.

Obecná pravidla

Příjmy z pronájmu bytů se běžně posuzují podle § 9 zákona o daních z příjmů. Základem daně jsou příjmy snížené o výdaje vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, případně lze použít tzv. paušál ve výši 30 % příjmů, nejvýše však 300 000 Kč.

  • V případě uplatnění tzv. paušálu je povinnost vést evidenci o příjmech a evidenci pohledávek.
  • V případě uplatňování výdajů skutečných je povinnost vést v časovém sledu evidenci o příjmech, skutečných výdajích, evidenci odepisovaného hmotného majetku, rezerv na jejich opravu, evidenci o pohledávkách a dluzích, případně mzdovou evidenci.
  • Platí rovněž veškerá ustanovení § 24 a § 25 zákona o daních z příjmů, kde jsou uvedeny přesně položky, které lze uznat jako výdaje na dosažení, zajištění a udržení příjmů, případně podmínky, za kterých výdaj uznat lze či nelze.
  • Je také možnost vést účetnictví.
  • Za příjmy z pronájmu se považují příjmy dlouhodobé i krátkodobé a to i příjmy z části nemovitostí tedy i bytů.

Zdanění příjmů bytů „na investici“

Díky nízkým sazbám hypotečních úvěrů lidé nakupují byty, ve kterých nebydlí, ale hned je pronajímají. Často se hovoří o koupi bytu „na investici“.

Na jedné straně dochází k čerpání hypotečního úvěru, jeho splácení a na straně druhé k obdrženým úhradám za nájem a služby. Je potřeba však upozornit, že výdajem resp. nákladem není celá částka splátky úvěru, ale pouze úrok. Vše se opět řídí výše uvedenými pravidly zákona o daních z příjmů.

Výhodnější než dlouhodobý pronájem, může někdy být pronájem krátkodobý.  Pronajímatel je registrován u společnosti, která zprostředkovává pronájem. Tato společnost mu vyplácí odměnu a z ní si strhává provizi. Neznamená to ovšem, že je v ní zahrnuta nějaká daň.

Jako každý jiný příjem i tato odměna podléhá dani u příjemce, který ji obdržel. Tento příjem je nutno uvést jako dílčí základ daně v daňovém přiznání a lze od něj odečíst výdaje buď ve skutečné výši, nebo uplatnit paušál (viz výše).

MŮŽE MAJITEL BYTU PRONAJMOUT JEHO ČÁST SVÉ FIRMĚ?

Podnikatel a zároveň majitel bytu má většinou sídlo svého podnikání v místě trvalého bydliště, často ve svém bytě nebo domě. Užívá ho zcela jistě pro své soukromé i podnikatelské účely. Z toho vyplývá i povaha výdajů, které souvisí s provozem případně investicemi.

Majitel bytu, domu si může část provozních nákladů, nákladů na nové zařízení, případně investice, resp. jejich odpis uplatnit dle § 24 zákona o daních z příjmů jako výdaje na dosažení, zajištění, udržení příjmů.

Vždy ale musí být prokázána jejich oprávněnost. A důkazními prostředky ji musí prokázat poplatník. Například poměrem plochy, rozdíly ve spotřebě v čase před začátkem podnikání a v určitém časovém úseku podnikání, prokazatelností potřeby vybavení, případně investic.

Majitel bytu – poplatník může také požádat příslušného správce daně o závazné posouzení výdajů pro provozování samostatné výdělečné činnosti nebo pro soukromé účely – viz § 24b zákona o daních z příjmů.

Stavební úpravy v pronajatých prostorách

Nájemní smlouvy často řeší drobné stavební úpravy, případně opravy. Jsou buď na vrub nájemce, nebo pronajímatele a bývají omezeny částkou. Většinou nebývá problém s jejich daňovou uznatelností.

Může ale dojít i k případu, že stavební úpravy přesáhnou hranici oprav a stává se z nich technické zhodnocení. Je potřeba, aby nájemce měl písemný souhlas od pronajímatele nejen k tomu, aby mohl technické zhodnocení provést, ale i odepisovat.

K problému potom může dojít v případě ukončení nájemní smlouvy a opuštění prostoru nájmu.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

S přáním pěkného dne,

TrimmTax

18.11.2017

Přečteno: 543x