Usnadněte si
podnikání a život

Komplexní účetní služby

Správně, úplně a pravidelně vedené účetnictví s důrazem na jeho přínos pro Vás dělá Vaše podnikání snazší. Jsme přesvědčeni, že s námi poznáte rozdíl mezi "obyčejným" účetním a profesionálním konzultantem. Účetnictví či daňová evidence v našem pojetí není o zadávání dokladů, ale o vytváření hodnot pro Vás.

Daňové služby a optimalizace

Daně nás všechny bohužel provázejí v řadě životních situací, ale nikdy není důvod platit na daních více, než Vám skutečně ukládá zákon. S námi získáte profesionální službu, kdy veškerá daňová přiznání budou zpracována zkušeným odborníkem s náležitou péčí pro detail, úplnost a správnost.

Komplexní zpracování mezd

Pořádek ve mzdách dělá spokojené zaměstnance, což se projeví v celkové pozitivní atmosféře Vašeho podnikání. Poskytujeme komplexní služby v oblasti mezd - od nástupu zaměstnance přes měsíční zpracování mezd a přípravy daňových vyúčtování a různých podání až k výstupu zaměstnance.

Manažerské účetnictví a finanční analýza

Manažerský přístup k účetnictví a k podnikání je to, co odlišuje schopného a moudrého vlastníka či manažera od někoho, kdo si myslí, že své podnikání či firmu skutečně řídí. Máme bohaté zkušenosti z mezinárodních i tuzemských společností v oblasti manažerského účetnictví a moderní finanční analýzy.

Controlling, reporting a IFRS

Mít přesné a pravidelné finanční informace o Vašem podnikání v podobě, jakou chápete a jaká se Vám líbí, je přece radost. Poskytneme Vám moderní reporty založené na důmyslných technologiích. Máme detailní zkušenosti z oblasti controllingu jako moderního nástroje řízení podnikání.

Business intelligence a datové analýzy

V řadě oblastí lidské činnosti nastalo období tzv. Big Data, kdy i Vaše podnikání může generovat ohromné množství na první pohled nesourodých informací. Hledání skrytých souvislostí a provádění analýz ve Váš prospěch a prezentování finančních i nefinančních informací důležitých přesně pro Vás umíme a baví nás to.

Procesní analýzy a implementace ERP

Špatně navržené procesy plodí administrativu, která Vás zatěžuje a trápí. Jsme přesvědčeni, že jít cestou maximální automatizace práce při zachování či zvyšování efektivity se vždy vyplatí. Máme zkušenosti s celou řadou ekonomických systémů a ERP. Mít dobrý informační systém je předpoklad úspěchu.

Cash management a cashflow

Každé podnikání začíná a končí u otázky dostatku finančních prostředků, protože bez nich podnikat skutečně nelze. Mít dostatek volné hotovosti pro Váš podnikatelský i osobní život je tak jedním z hlavních cílů Vašeho podnikání. Vaše podnikání je přece (nejen) o penězích. Poskytujeme služby v oblasti plánování a řízení cash-flow.

Management pohledávek a závazků

Pohledávky představují významnou složku pracovního kapitálu, která zásadně ovlivňuje Váš peněžní tok, firemní likviditu a její ekonomickou přidanou hodnotu. Závazky představují část pracovního kapitálu (jde o obchodní úvěr), jehož využití je ve prospěch firmy. S námi získáte nový moderní pohled na řízení pohledávek a závazků.

Komplexní ekonomické poradenství

Od přípravy Vašeho podnikání v podobě zpracování analytické studie proveditelnosti, přípravy smluv a založení společnosti přes spuštění a realizace podnikání až k dosažení Vašich podnikatelských snů - v každém okamžiku jsme Vám k dispozici prostřednictvím komplexního ekonomického poradenství.