Usnadněte si
podnikání a život

Reporty

Mějte své podnikání pod kontrolou! S námi získáte reporting v novém pojetí.

At jste individuální podnikatel či firma, můžete často potřebovat finanční či nefinanční informace o svém podnikání. Zapomeňte na složité nastavování v Excelu a začněte používat moderní technologie v reportingu. Zapomeňte na klišé, že individuální podnikatel či menší firma si reporty nemůže dovolit. Zapomeňte na klišé, že potřebujete jako zaměstnance vlastního controllera, abyste nějaké reporty vůbec dostali.

Každý subjekt je v lepší rozhodovací pozici, pokud má průběžný přístup k aktuálním informacím. Tato skutečnost platí i pro podnikání!

Poskytneme Vám moderní reporting v podobě, která se Vám bude líbit.

Proč s námi?

Mějte své vlastní unikátní reporty pracující najednou s daty z různých databází a datových zdrojů. Potřebujete propojit do jednoho celku informace např. z účetnictví, ze skladového programu, z údajů od obchodníků a z veřejných rejstříků? Žádný problém to pro nás není.

Mějte své finanční informace přímo po ruce v mobilním telefonu, tabletu či na PC. Kdykoliv a kdekoliv. V offline či online podobě. Chcete reporty na mobilním telefonu v reálném režimu? Máte je mít. Chcete se pouhým dotykem na displej či kliknutím myši dostat k detailnějším reportům? Bude nám potěšením.

Umíme spojit do jednoho reportu finanční i nefinanční informace tak, abyste měli vždy přehled. Ať jde informace o příjmech, tržbách, výdajích či nákladech, maržích či počtu prodaného zboží, mějte po ruce tyto informace v příjemné podobě.

Sledujte jen ty informace, které jsou pro Vás důležité - strukturu reportů společně přípravíme jen pro Vás. Sledujte jen to, co skutečně potřebujete vědět. Líbí se Vám místo grafů tabulky či naopak? Není problém. Chcete mít reporty ve svých oblíbených barvách? Máte je mít.

Sledujte vývoj svého podnikání v čase - měňte zobrazení z měsíčního na denní, kvartální či roční. Potřebujete ihned vidět výsledky minulého roku? Máte je mít. Potřebujete porovnat výsledky minulého s aktuálním rokem? Máte to mít.

Sledujte své vlastní ukazatele výkonnosti (KPI) a plnění plánovaných veličin. Možná potřebujete sledovat efektivitu práce svých skladníků nebo počet objednávek u svých obchodníků či aktivity servisních techniků. Tyto informace můžete mít přímo u sebe.

Mějte po ruce aktuální odhad svých daňových povinností (ať jste OSVČ či firma, daně se řešit musí).

Rozhodujte se v podnikání s přispěním informací, které jste doteď neměli či je obtížně získávali!

Pomůžeme Vám i v účetní a dokladové oblasti, tj. jak nastavit systém zpracování dokladů a účtování tak, aby zdrojová data pro reporty byla aktuální a správná. Od kontroly účtování různých typů účetních případů přes nastavení střediskového zpracování až např. po alokaci společných nákladů, jsme tu pro Vás připraveni pomoci.

Jaké standardní informace v reportech s námi průběžně můžete dostat jako individuální podnikatel?

- Vývoj příjmů v čase (v dělení na příjmy dle bankovních účtů, pokladen, zákazníků atd.)

- Vývoj výdajů v čase (v dělení na výdaje dle bankovních účtů, pokladen, dle druhu, dle daňové uznatelnosti atd).

- Vývoj zaplacených daňových záloh v čase (zdravotní pojištění, sociální daň, daň z příjmů).

- Vývoj zisku a daňového základu v čase.

- Odhad aktuálních daňových povinností (zdravotní pojištění, sociální daň, daň z příjmů).

- Vývoj pohledávek v čase (v dělení dle splatnosti, dle zákazníků atd.).

- Vývoj závazků v čase (v dělení dle splatnosti, dle zákazníků atd.)

- Vlastní daňový a platební kalendář.

- A další (můžeme sestavit vlastní ukazatele).

Společně nastavíme přesně ty informace, které potřebujete průběžně vědět. Reporty dostanete v individuální podobě, která Vám bude vyhovovat.

 

Jaké standardní informace v reportech s námi průběžně můžete dostat jako firma?

- Vývoj tržeb v čase (v dělení na tržby dle produktů, produktových skupin, zákazníků, segmentů, geografických oblastí atd.)

- Vývoj nákladů v čase (v dělení na náklady dle druhu či účelu).

- Vývoj marže v čase (v dělení dle produktů, produktových skupin, zákazníků atd.).

- Vývoj účetního zisku a daňového základu v čase.

- Vývoj peněžních toků v čase (cash-flow).

- Finanční výkazy (aktuální rozvaha a výsledovka).

- Vývoj zaplacených daňových záloh v čase,

- Odhad aktuálních daňových povinností (zdravotní pojištění, sociální daň, daň z příjmů).

- Vývoj pohledávek v čase (v dělení dle splatnosti, dle zákazníků atd.).

- Vývoj závazků v čase (v dělení dle splatnosti, dle zákazníků atd.)

- Vývoj zásob v čase (v dělení dle skladových karet, produktových skupin, skladů atd.).

- Vlastní daňový a platební kalendář.

- A další (můžeme sestavit vlastní ukazatele).

Mějte svoji firmu více pod kontrolou. Užívejte života, finance nechte na nás!

 

Přesvědčte se!

(ukázkové základní reporty níže pro OSVČ jsou sejmuty z displeje chytrého telefonu)

 

S námi bude Vaše podnikání a život snazší!