Usnadněte si
podnikání a život

Manažerské účetnictví

Manažerský přístup k účetnictví a k podnikání je to, co odlišuje schopného vlastníka či manažera od někoho, kdo si myslí, že své podnikání či firmu skutečně řídí.

Bez kvalitně připravených podkladů z Vašeho účetnictví a z ostatních datových zdrojů se rozhodně neobejdete, nicméně navíc získáte podnikatelský nadhled, který je tak důležitý pro veškerá krátkodobá i strategická rozhodnutí.

Služby, které svým klientům poskytujeme nejčastěji:

• Kvalitně strukturované účetnictví (střediska, zakázky, projekty a jiné dimenze) a pravidelně aktualizované účetnictví jako základní předpoklad pro získání kvalitní datové základny.

• Návrh změn ve struktuře účetnictví na základě procesní analýzy a analýzy hlavních faktorů ovlivňujících podnikání.

• Návrh konceptu manažerského účetnictví dle individuálních potřeb.

• Tvorba plánových i výsledných kalkulací, návrh kalkulačního vzorce a spolupráce na kalkulační cenotvorbou.

• Zpracování uživatelských manažerských reportů (CZ-GAAP standardy, tak i IFRS či US-GAAP), návrh technického řešení a podpora při implementaci.

• Finanční analýza spočívající v detailním posouzení finančního zdraví Vašeho podnikání - určení a průběžná aktualizace kritických finančních ukazatelů.

Ukážeme Vám, že za honosným názvem "manažerské účetnictví" se skrývá snadno pochopitelný a hlavně velmi přínosný zdroj informací pro řízení Vašeho podnikání.