Usnadněte si
podnikání a život

Management pohledávek a závazků

Nevíte si rady, jak nastavit své smlouvy vůči zákazníkům? Nevíte, jak si lépe zajistit úhradu své pohledávky? Nevíte, jak si efektivně a rychle zjistit, jakou má Váš nový zákazník platební morálku?

Pohledávky představují nejvýznamnější složku pracovního kapitálu, která zásadně ovlivňuje Váš peněžní tok, celkovou firemní likviditu a její ekonomickou přidanou hodnotu. Závazky představují část pracovního kapitálu (jde o obchodní úvěr), jehož využití je ve prospěch firmy.

Pomocí následujících služeb Vám pomůžeme snížit riziko co se týče doby obratu pohledávek s cílem zlepšit Váš pracovní kapitál:

• Analýza aktuálního managementu pohledávek a závazků a jejich aktuální struktury z hlediska zákazníků, splatnosti, zajištění apod.

• Analýza dokumentace, na základě které pohledávka či závazek vzniká (smlouvy, objednávky), resp. návrh lepšího znění dokumentů ve spolupráci s právní kanceláří.

• Návrh kvalitnější kategorizace zákazníků a dodavatelů a jejich segmentace do skupin dle splatnosti.

• Návrh zajišťovacích instrumentů.

• Návrh automatických manažerských reportů pro pohledávky a závazky.

• Návrh vymáhacích instrumentů ve spolupráci s expertní právní kanceláří.

Efektivní řízení pohledávek a závazků má pro Vás přímý dopad na výši volných finančních prostředků. S námi budete mít lepší přehled.