Usnadněte si
podnikání a život

Komplexní daňové služby

Zpracování daňových přiznání, Daňové optimalizace, Daňové odhady, Daňové registrace, Poradenství včetně řešení osobních a firemních daňových záležitostí, Mezinárodní zdanění, Zastupování klienta (včetně Advokátních a notářských služeb).

Není potřeba dotovat stát více, než si zaslouží. Proto Vám pomůžeme zpracovat daně tak, abyste využili veškerých úlev, které můžete uplatnit, a neplatili tak více, než je povinné.

S námi mějte své daně pod kontrolou!

Poskytované služby v oblasti daní:

Daňové služby dle druhů daní

Daň z příjmů - nepodnikající osoba

 

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro Vás jako nepodnikatele, pokud máte povinnost daňové přiznání podat - např. příjmy ze zaměstnání bez žádosti o provedení ročního zúčtování, souběh příjmů z pronájmu, kapitálových a ostatních příjmů.  Daňové přiznání od nás obdržíte v elektronické podobě (pdf/xml) či v papírové podobě. Poradíme Vám v oblasti této daňové problematiky (co je či není předmětem zdanění, jaké dokumenty jsou potřeba k prokázání příjmů a souvisejících okolností, jak výši daně optimalizovat apod.). Daňové přiznání i doručíme na Váš Finanční úřad, budete-li si to přát.

Daň z příjmů - podnikající osoba

 

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro podnikající osoby a osoby mající souběh příjmů z podnikání a z ostatních zdrojů. Připravíme pro Vás jak daňové přiznání, tak i Přehledy OSVČ (pro Českou správu sociálního zabezpečení) a Přehledy pro příslušnou zdravotní pojišťovnu. Daňové přiznání od nás obdržíte v elektronické podobě (pdf/xml) či v papírové podobě. Poradíme Vám v oblasti této daňové problematiky (co je či není předmětem zdanění, jaké dokumenty jsou potřeba k prokázání příjmů a souvisejících okolností, jak výši daně optimalizovat apod.). Daňové přiznání i doručíme na Finanční úřad, budete-li si to přát.

Daň z příjmů - právnická osoba

 

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů právnických osob pro právnické osoby všech forem a velikostí. Pro přípravu daňového přiznání budeme potřebovat konkrétní účetní informace a sestavy z Vašeho informačního systému, nevedete-li účetnictví přímo u nás. Poradíme Vám v oblasti této daňové problematiky (daňová uznatelnost, co je a není předmětem zdanění, jak výši daně optimalizovat apod.). Daňové přiznání od nás obdržíte v elektronické podobě (pdf/xml) či v papírové podobě. Získáte od nás i veškeré elektronické sestavy dokumentů použitých pro výpočet daňové povinnosti.

 

Daň z přidané hodnoty a ostatní daně

 

Poskytujeme komplexní služby v oblasti DPH - příprava úplné záznamní povinnosti, kontrola přiznání z pohledu správnosti položek a jejich úplnosti, kontrola správnosti DPH režimu, kontrola statutu obchodních partnerů z pohledu spolehlivosti k DPH a registrace k DPH, tvorba souhrnného hlášení, tvorba kontrolního hlášení, určení správné sazby DPH a určení zdanitelného plnění, poradenství ve specifických případech apod. Veškerá DPH hlášení od nás obdržíte v elektronickém formátu (pdf/xml) či v papírové podobě, je-li vyžadována. U ostatních daní zpracujeme daňová přiznání pro silniční daň, daň z nemovitostí, daň z nabytí nemovitých věcí aj.

Související daňové služby

Registrační a oznamovací povinnosti

 

Zpracujeme pro Vás veškeré registrační povinnosti k daním a oznamovací povinnosti týkající se daňové a celní problematiky. Připravíme i přílohy k těmto registracím či oznámením, které jsou buď povinné k těmto podáním, nebo které jsou dle našich zkušeností žádoucí k zdárnému provedení registrace či oznámení. Zpracujeme i jakékoliv daňové žádosti jako např. žádosti o splátkový kalendář, žádosti o snížení záloh, žádosti o závazné posouzení apod.

Příprava platebních příkazů a kalendářů

 

V rámci standardních služeb pro Vás připravíme v elektronické podobě (pdf, xml, ABO) či papírové podobě jednorázové i hromadné platební příkazy týkající se daňových povinností.  Kromě platebních příkazů od nás obdržíte i Váš individuální platební kalendář v elektronické podobě (pdf/cal), který si můžete uložit do mobilního telefonu, Outlooku, Gmailu či jiného emailového správce. Již nikdy více pozdě či chybně zaplacených daní!

SMS a emailová notifikace

 

Zasílám klientům upozornění o nadcházející splatnosti konkrétní daňové povinnosti formou SMS oznámení či emailem, jsou-li tato upozornění požadována. Získejte tak další formu notifikace o splatnosti Vašich daňových povinností - získáte platební a daňový kalendář, SMS notifikace, emailové notifikace. Zaplatíte-li či musíte-li uhradit daň pozdě, spočítáme Vám očekávanou finanční penalizaci od Finančního úřadu.

Prodloužení termínu pro podání přiznání

 

Poskytujeme službu prodloužení termínu pro podání přiznání skrze daňového poradce či advokáta. Získejte tak více času na dořešení chybějících, neúplných či problematických informací a k podání daňového přiznání. V každém případě ale z naší strany děláme maximum možného pro podání Vašeho daňového přiznání již v základním termínu koncem března kalendářního roku, je-li to pro Vás akceptovatelné.

Online přístup do daňového účtu

 

Pomůžeme Vám získat online přístup do Vašich daňových účtů vedených u příslušných Finančních úřadů, máte-li k dispozici kvalifikovaný certifikát či datovou schránku. Nemáte-li založené, pomůžeme Vám certifikát či datovou schránku získat. S námi budete mít své daně pod kontrolou - kdykoliv se můžete podívat na jednotlivé transakce na daňových účtech a na stav jednotlivých daňových účtů.

Průběžný odhad daní

 

Jsme přesvědčeni, že je pro Vás důležité mít k dispozici průběžný odhad Vaší daňové povinnosti již v průběhu zdaňovacího období - s námi budete kdykoli vědět částku daní, kterou budete po skončení období doplácet (daň, sociální "pojištění", zdravotní pojištění). Budete tak průběžně mít představu o částce doplatku, na kterou si musíte nastřádat. Zabráníme tak stresovým a nepříjemným překvapením na Vaší straně.

Řízení Vaší datové schránky a archiv daní

 

S Vaším svolením můžeme za Vás provádět administraci Vaší datové schránky, tj. např. zasílat daňová přiznání v elektronické podobě (xml), vždy tiskneme a zasílám Vám potvrzení o odeslání, budeme Vás informovat Vás o přijatých zprávách, zařídíme i zálohu veškerých zpráv skrz Datový sklad.  Nabízíme i online přístup do Vašeho interního archívu veškerých daňových dokumentů, které jsme pro Vás kdy připravili.

Daňové plánování a optimalizace

 

Z naší zkušenosti víme, že plánovat a optimalizovat daňové povinnosti je nutné co nejdříve.  V rámci daňového plánování Vám zkalkulujeme odhad daňových povinností na základě sofistikované simulace vycházející z celé řady faktorů. Změnou prvotních údajů můžeme automaticky simulovaný výpočet měnit. V rámci služby daňové optimalizace poskytujeme poradenství vedoucí k legální optimalizaci Vašich daní.