Usnadněte si
podnikání a život

Cash-flow optimalizace

Každé podnikání začíná a končí u peněz a mít dostatek volné hotovosti je jedním z hlavních cílů Vašeho podnikání. Nelze dlouhodobě existovat za nízké či žádné likvidity. V rámci řízení cash flow nám nejde o sestavení nějakého výkazu, ale o doporučení a optimalizaci přesně pro Vaše podnikání.

Co Vám může pomoci řídit tok peněz ve Váš prospěch:

• Analýza aktuálního cash managementu. Součástí je analýzy řízení pohledávek a závazků a jiných složek pracovního kapitálu.

• Analýza hlavních součástí cash-flow a faktorů ovlivňujících jeho parametry.

• Návrh způsobu řízení cash-flow (kompetence k platbám, systém nákupů, schvalovací scénáře, cash-pooling, analýza úroků, analýza smluvní dokumentace atd.).

• Návrh využití cizích zdrojů jako jsou bankovní úvěry, půjčky apod. s přihlédnutím k možnostem a omezujícím faktorům.

• Analýza rizikových faktorů pro peněžní toky (splatnosti/obchodní úvěry, rizikovost obchodních partnerů, inflační vlivy apod.).

• Průběžný report o aktuálním vývoji cash-flow.

• Plánování a odhad budoucího cash-flow.

Víte, že Česká republika se řadí mezi evropskými zeměmi k zemím s nejhorší platební morálkou? Víte, že průměrná doba úhrady pohledávky je 45 dnů?

Riziko nedostatku peněz a ohrožení cash-flow nelze zcela eliminovat, ale rizika se dají pojmenovat a jejich dopad zmírnit.

Ukážeme Vám, jaké jsou možnosti pro efektivnější řízení peněžních toků v podnikání.